Noticias

Rechazo unánime de la oposición en el último pleno extraordinario

Rechazo unánime por parte de los partidos que forman la oposición en el último pleno extraordinario del ayuntamiento de Ourense que se celebró esta mañana.

PSOE y PP votaron en contra de ratificar la urgencia del pleno extraordinario convocado por el alcalde para esta mañana al comprobar que se habían omitido trámites administrativos. Anteriormente, el BNG se ausentó del pleno acusando al alcalde de convocarlo sabiendo esta situación.

Rechazo unánime de la oposición en el último pleno extraordinario

«As modificacións de crédito non contan con informes de intervención» indicó María Fernández, concejala del PSdeG-PSOE. Durante el pleno que apenas duró cinco minutos, Fernández recuerda que «O propio alcalde recoñeceu a ilegalidade das actuacións que, obviamente, non poden ser avaladas pola oposición ou os técnicos municipais».

La concejal socialista destacó que «estas modificacións de crédito partían dunha inicial, a 19P do servizo de Infraestruturas, e por motivos que descoñecemos foi dividida en tres: unha para plan de choque con 3,5 millóns de euros, que se atopa adxudicado sen crédito o que supón unha profunda irregularidade administrativa da que pediremos explicacións; e outra na que se tenta habilitar crédito para o pago de obras, aínda que os informes do técnico de xestión económica indican que estas obras xa contaban con crédito para ser pagadas».

Rechazo unánime de la oposición en el último pleno extraordinario
María Fernández, Natalia González y Alba Iglesias
Foto: PSdeG-PSOE

El BNG abandona el pleno

Antes de que PP y PSOE rechazasen la convocatoria de urgencia del pleno extraordinario, los representantes del BNG habían abandonado el salón de plenos. «Hoxe sométense a votación dous expedientes incumprindo o artigo 177.1 do RD 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora da Facendas Locais ou mesmo o Real Decreto 424/2017 polo que se regula o Réxime Xurídico do control interno do sector público local» indicó Luís Seara tras el pleno.

El portavoz nacionalista alerta que el gobierno municipal da «un paso máis, intolerable e moi perigoso». En su opinión «no día de hoxe vense de traspasar unha liña que é moi perigosa e que nós non estamos dispostos a validar».

Rhut Reza, Luís Seara, Xosé Manuel Puga y Erea Blanco
Foto: BNG de Ourense

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba